Iedere aflevering bevat een nieuwe groep met moedige individuen uit allerlei lagen van de samenleving die verbonden worden door een gedeelde ervaring. Ouders, ziekenhuismedewerkers, docenten, ex-verslaafden, bejaarden, voetballers, openbaar vervoer-medewerkers en dak- en thuislozen nemen het risico om hun hart te openen voor elkaar. Doordat ze zich kwetsbaar opstellen, openstaan voor het delen van gevoelens en bereid zijn om elkaar te vertrouwen, demonstreren de deelnemers elke aflevering weer de waarheid die we allemaal als kind begrepen: we zijn één grote familie.

In meer dan 30 jaar tijd hebben we verschillende groepen mensen voorzien van workshops. We kregen de eer om in verschillende televisiedocumentaires en –programma’s te verschijnen waarin ons werk met jeugd te zien was. Nu willen we, met dit nieuwe televisieprogramma genaamd ‘Als Je Me Echt Zou Kennen…’, ons werk graag met volwassenen delen! Volg ons en onze collega’s van ‘Be the Change’ als we de dappere individuen begeleiden, prijzen en aanmoedigen wanneer ze onze uitdaging om De verandering te zijn, aangaan. Zie hoe verschillende volwassen groepen samenkomen. Dit samenkomen wordt door deelnemers omschreven als een diepgaande ervaring die hun leven heeft veranderd. Als je óns echt zou kennen, zou je weten dat er ontzettend veel vertrouwen voor nodig was om dit alles te filmen en onszelf en de deelnemers van deze kwetsbare kant te laten zien. We begrepen maar al te goed dat er misschien onbekende factoren zijn die naar voren komen bij het combineren van emotionele groei en een televisieprogramma.

We zijn dankbaar voor de professionaliteit en de compassie van Jessica Villerius en haar gehele team bij Posh Productions. Zij zorgden ervoor dat iedere betrokken persoon zich gesteund en trots voelde op het werk dat we samen hebben gecreëerd. Ook zorgden ze ervoor dat de deelnemers de kans kregen om de afleveringen voor uitzending te bekijken en goed te keuren. Ook al weten we niet hoe de serie de kijkers zal beïnvloeden, we vieren het feit dat elke aflevering op de juiste manier vastgelegd is. Ook vieren we dat de veranderingen tijdens de Be the Change workshops elke aflevering mooi naar voren komen.

Als onderdeel van deze serie zul je vele bekende activiteiten terugzien die we in de afgelopen jaren van onze Be the Change, Living The Change en relatieworkshops hebben toegepast. Dit zijn activiteiten zoals de zin ‘Als je me echt zou kennen’, het Over de Streep onderdeel en de comfort zone. Andere activiteiten zullen nieuw en grensverleggend zijn. Eén van deze nieuwe activiteiten leert mensen op een veilige en effectieve manier om opgekropte woede los te laten. Het is bekend dat ongeuite of onderdrukte woede kan leiden tot woede-uitbarstingen, uitingen van geweld, vernieling van eigendom, spanning in relaties en aansporing van verschillende vormen van mishandeling. Dit zijn pas enkele van de negatieve consequenties waar het op een verkeerde manier uiten van woede tot kan leiden. Opgekropte woede wordt regelmatig opgeslagen in onze lichamen, leidend tot ziekte, zelfverminking, depressie en soms zelfs zelfmoord. Waarom benoemen we dit woede-onderdeel in deze brief? Omdat we begrijpen dat dit werk op televisie zonder de juiste context misschien confronterend of zelfs eng zou kunnen overkomen. Hier zijn veel goede redenen voor en deze respecteren we allemaal. Dit kan bijvoorbeeld komen door trauma’s uit het verleden, angst voor harde geluiden of bezorgdheid over fysieke of emotionele veiligheid. We willen je verzekeren dat we al dit werk met expliciete toestemming van de deelnemers hebben verricht. Dit gebeurde met veiligheid, compassie, liefde en diep ontzag voor degenen die deze wonden in zichzelf wilden genezen. We geloven erin dat alles genezen kan worden met genoeg liefde.

Ondanks dat onze techniek misschien controversieel voor sommigen zal lijken, is het woede-onderdeel dat we zowel persoonlijk als professioneel hebben uitgevoerd een van de meest krachtige, transformerende, en genezende hulpmiddelen geweest die we ooit hebben gezien of ervaren. In ons boek, Be The Hero You’ve Been Waiting For, hebben we hier een geheel hoofdstuk aan gewijd. Deelnemers van onze workshops zeggen regelmatig dat de methode om woede los te laten een van de meest levens veranderende en bevrijdende methode is die zij ooit hebben ervaren. Vele van hen raden de workshops, waarin je deze methode leert kennen en gebruiken, aan bij vrienden en familie.

Alstublieft, wees ervan bewust dat, ondanks dat de technieken die we toepassen simpel en voor herhaling vatbaar zijn, het creëren van een veilige omgeving en een bevoegd ondersteunend persoon essentieel zijn voor het genezende proces. We raden het dan ook niet aan om dit werk te verrichten zonder dit eerst zelf te ervaren en hierin getraind te zijn.

Naast het woede-onderdeel, zal het programma ook een aantal andere activiteiten laten zien. Sommige van deze activiteiten zijn juist weer luchtig, plezierig en speels. Als dit je aanspreekt, willen we je graag uitnodigen om deel te nemen aan een van onze workshops om dit persoonlijk te ervaren. We zijn enthousiast over het programma en hopen dat we mensen over de hele wereld inspireren om in hun hart te kijken en hun eigen levens te onderzoeken, om vervolgens de held te worden die ze diep van binnen zijn. We zijn zeer vereerd om hieraan mee te werken,

Rich & Yvonne