Des recits 3o M Ob Vz LIC8 unsplash

Persbericht : Hoe gaat het écht met jongeren?

Persbericht: Hoe gaat het écht met jongeren?

29 maart 2021


Hoe gaat het nu écht met jongeren sinds het coronavirus in hun levens is gekomen en wat vinden zij zelf dat ze nodig hebben? Wij hebben jongeren de gelegenheid gegeven via een 5-daagse sociale mediacampagne begin maart te reageren op deze vraag. Zij konden dat doen door de krachtige zin af te maken: ‘Als je mij écht zou kennen zou je weten dat…’ met #AJMEZK.

Alle prachtige en kwetsbare reacties zijn zorgvuldig gelezen en gebundeld en waaneer nodig beantwoord of doorverwezen naar WijzijnMIND. Vandaag zijn de resultaten van de campagne in een persbericht verspreid om aan te geven hoe het écht is om een van de jong(volwassenen) te zijn tijdens de coronacrisis. Een diepe, diepe buiging voor elke jongere in Nederland!

Stichting Challenge Day Nederland kan een uiterst betekenisvolle bijdrage leveren aan de oplossingen binnen het Nationaal Programma Onderwijs.

Persbericht Stichting Challenge Day Nederland 29 maart 2021

Noot voor de pers, meer informatie kunt u krijgen bij Jennifer Dennison info@challengedaynederland.nl

Jongeren aan het woord over hun leven tijdens COVID-19 pandemie

Het sociaal-emotionele welzijn van jong(volwassenen) in Nederland is zeer zorgelijk. 74% van de Nederlandse jongeren (13-25 jaar) heeft sinds COVID-19 last van psychische klachten en 40% last van stress. 77% van de docenten vinden dat er binnen het onderwijs meer aandacht dient te komen voor sociaal-emotionele vaardigheden. Goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden verbeteren de sfeer op school, dragen bij aan leerprestaties en bevorderen de onderlinge verhoudingen. Stress onder docenten en jongeren neemt hierdoor af. Tot aan de zomervakantie worden plannen gemaakt en ingediend voor het inzetten van de 8,5 miljard euro van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze plannen gaan over de toekomst van de generatie COVID-jongeren.

Hoe gaat het nu écht met jongeren sinds het coronavirus in hun levens is gekomen en wat vinden zij zelf dat ze nodig hebben? Stichting Challenge Day Nederland heeft jongeren de gelegenheid gegeven via een 5-daagse sociale mediacampagne in maart 2021 te reageren op deze vraag. Zij konden dat doen door de krachtige zin af te maken:

‘Als je mij écht zou kennen zou je weten dat…’ met #AJMEZK.

33% van de duizenden reacties liet zich lezen als een noodkreet. Voorbeeld: “Als je mij écht zou kennen zou je weten dat mijn persoonlijkheid is veranderd door alle corona maatregelen. Ik herken die vrolijke, grappige, spontane & creatieve oude ik niet meer. Ik mis mezelf.” 23% hadden zorgen en onzekerheid over zichzelf, anderen en de toekomst.

Voorbeeld: “Als je mij écht zou kennen zou je weten dat ik me vaak zorgen maak over het effect dat deze verloren jaren op de rest van mijn leven gaan hebben. Al jaren hoor ik van iedereen dat dit de leukste jaren van mijn leven zijn, en nu beleef ik ze door corona niet echt meer” 14% had wensen om het normale leven weer op te pakken, 14% waren noodkreten die doorverwijzing naar professionele hulp kreeg en 16% horen bij de restgroep.

De Challenge Day workshop (bekend van de KRO serie ‘Over de streep’ met Arie Boomsma) is een krachtige en impactvolle methodiek gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling en om bewustwording tot stand te brengen, die in het de afgelopen decennia een bewezen en prijswinnend concept is geworden. Daarbij hoort de centrale vraag: ‘Wat als we elkaar écht zouden kennen?’

Jennifer Dennison, Directeur van Stichting Challenge Day Nederland, is van mening dat schoolbestuurders zich nu in moeten zetten om de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs ook te gebruiken om alle jongeren in het nieuwe schooljaar een kans te geven om de door COVID veroorzaakt mentale stress te uiten. Want ‘alle jongeren hebben iets meegemaakt het afgelopen jaar’ en ‘emotionele stabiliteit is voorwaardelijk voor het oppakken en het voortzetten van het onderwijs.’

1 FCA59 D0 5 E17 4605 A1 DB 7 B84 A1 A131 E3
IMG 6083 2