1617695342080

De impact van een voetbal Challenge Day

De impact van een voetbal Challenge Day

6 april 2021

"Dit was een belangrijke wedstrijd. In de laatste minuut scoort Todd, onze kleinste man, de gelijkmaker met zijn hoofd. De dag ervoor deden we een Challenge Day workshop. Dat weekend vergeet ik nooit meer" Michael Cortino, Voetbalvereniging IJsselstein.

Waarom een Challenge Day Workshop bij voetbal?

De Koninklijke Nederlandse Voertbal Bond (KNVB) en meerdere voetbalclubs zijn de laatste 10 jaar actief bezig het klimaat op en rond de velden positief te beïnvloeden en veiliger te maken voor alle betrokkenen. De KNVB biedt vele acties/tools aan voor alle doelgroepen van de vereniging (bestuurders, trainers/coaches, scheidsrechters, spelers, ouders en publiek) die een preventieve en sfeer verhogende werking hebben. De scope wordt steeds breder en er is meer aandacht voor inclusiviteit en diversiteit gekomen.

Het belang om jongeren en jongvolwassenen te bereiken blijkt helaas uit meerdere incidenten en voorbeelden waarbij sprake is van sociaal-emotioneel onveilige situaties. Dit heeft maken met vooroordelen, (online)pesten, uitsluiten, eenzaamheid, disrespect en discriminatie. Deze voorbeelden zorgen ervoor dat de spelers niet goed in hun vel zitten en dus verliezen zij het plezier in de sport. Denk daarbij aan de volgende incidenten:

 • Online pesten (in WhatsApp groepen teamgenoten uitsluiten of nare berichten sturen).
 • Tegenstanders onsportief benaderen of pesten.
 • Agressie van een scheidsrechter richting een jongensteam en andersom.
 • Regelmatig ‘kanker’ roepen tijdens het spel op het veld (binnen teams en door/naar tegenstanders).
 • Uitschelden van teamgenoten met ‘Homo’.
 • Bedreiging van eigen teamgenoten.
 • Vechtpartij binnen eigen team tijdens training.
 • Vertrekkende leden door uitsluitingen binnen het team.
 • En helaas nog veel meer voorbeelden…

Het bereiken van de jeugd en hun ouders is moeilijk. Daarbij zal de rol van de ouders bij de leeftijdscategorie v.a. 13 jaar een minder grotere rol spelen en zullen de jongeren zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun gedrag. Met de Challenge Day vinden we de combinatie van het stimuleren van veiligheid en sportiviteit binnen het eigen team, met begeleiders, het binnen en vanuit de club vergroten van het besef en de zichtbaarheid van sportiviteit en respect.

De ambities van een sport Challenge Day workshop:

 • Een inclusief, veilig, sportief en respectvol klimaat creëren en behouden binnen de teams en club waar alle leden zonder oordeel zichzelf kunnen zijn, gezien en gewaardeerd worden.
 • Verbinding, veiligheid, verbeterde sfeer en inclusie vergroten, wat ook de sfeer en de sportprestaties ten goede komt.
 • Preventie, het verminderen van het aantal toekomstige incidenten binnen teams en stimuleren van positief en respectvol gedrag richting elkaar en tegenstanders.
 • Meer plezier in de voetbalsport. Dit kan uitstralen naar andere (jeugd)ledingen, mogelijk zelfs nieuwe leden aantrekken.

Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten. Sportaanbieders hebben aandacht voor een positief, plezierig en pedagogisch sportklimaat. Trainers en coaches stellen het welzijn van de jeugd boven winst. Ouders en verzorgers langs de lijn zijn positieve supporters. Sportaanbieders voeren het gesprek binnen hun club over een positieve sportcultuur en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, wisselen kennis en ervaring uit en worden daarin zo nodig ondersteund.

Klik hier voor een indrukwekkend filmpje over een voetbal Challenge Day. Hieronder meer informatie over Challenge Day workshops bij sportclubs.