Philippe bout 93 W0xn4961g unsplash

Persbericht : sociaal-emotionele welzijn jongeren

Persbericht

25 januari 2021

Het zal je niet ontgaan zijn dat jongeren het momenteel extra zwaar hebben door de lock down en ingevoerde avondklok. De sociaal-emotionele stabiliteit van jongeren in Nederland dient een zeer hoge prioriteit te krijgen in de samenleving. De COVID-19-crisis met de bijhorende maatregelen veroorzaakt veel verdriet, zorgen, eenzaamheid en stress bij jongeren. Als gevolg hiervan ontstaat er een nog grotere kloof tussen jongeren als het gaat om onbegrip, disconnectie, vooroordelen, pesten, uitsluiting en disrespect. Ook de relatie tussen jongeren en volwassen is eens te meer onder druk komen te staan. Dat stelt Jennifer Dennison directeur van de Stichting Challenge Day Nederland vandaag in een persbericht.

Grote zorg over groeiende sociaal-emotionele achterstand jongeren

De sociaal-emotionele stabiliteit van jongeren in Nederland dient een zeer hoge prioriteit te krijgen in de samenleving. De COVID-19-crisis met de bijhorende maatregelen veroorzaakt veel verdriet, zorgen, eenzaamheid en stress bij jongeren. Als gevolg hiervan ontstaat er een nog grotere kloof tussen jongeren als het gaat om onbegrip, disconnectie, vooroordelen, pesten, uitsluiting en disrespect. Ook de relatie tussen jongeren en volwassen is eens te meer onder druk komen te staan. Dat stelt Jennifer Dennison, de nieuwe directeur van de Stichting Challenge Day Nederland.

Challenge Day (bekend van de KRO serie ‘Over de streep’ met Arie Boomsma) is al meer dan 10 jaar actief in Nederland en meer dan 30 jaar in Amerika. Een prijzen winnend concept dat levens van jongeren verandert door ze te laten zien dat ze meer hetzelfde zijn dan dat ze van elkaar verschillen. De Challenge Day workshop is een krachtige en impactvolle methodiek gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling en om bewustwording tot stand te brengen. Daarbij hoort de centrale vraag: ‘Wat als we elkaar écht zouden kennen?’

De psychische nood van jongeren in Nederland is zeer zorgelijk en de nood is zo hoog dat adequate oplossingen nu nodig zijn. Achter de ondertussen bekende en alarmerende cijfers gaan grote trauma’s schuil, die diepe, soms levenslange krassen achterlaten. Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren tussen 10 en 20 jaar. Aantal suïcides in 2019 onder jongeren zijn toegenomen met 31% in vergelijking met 2018. Daarnaast heeft 74% van de Nederlandse jongeren last van psychische klachten en 40% van de Nederlandse jongeren last heeft van stress.

Op dit moment worden plannen gemaakt bij het ministerie van OCW voor het inhalen van de cognitieve en didactische achterstand van deze generatie COVID-jongeren. Dennison vindt dat de landelijke overheid ook met plannen moet komen voor het verhelpen van de door COVID sociaal-emotioneel achterstand van jongeren. ‘Emotionele stabiliteit is voorwaardelijk voor het inhalen van de cognitieve achterstand,’ stelt ze. ‘Het is nu het moment om de integrale discussie te voeren en de getroebleerde emotionele ontwikkeling van jongeren aandacht te geven.’

Noot voor de pers, niet voor publicatie. Meer informatie kunt u krijgen bij Jennifer Dennison info@challengedaynederland.nl

09 FC8183 9 F88 4 B32 87 A8 5807 C8960301