CD Logo Icon RGB

Update Stichting per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 stopt de Stichting Challenge Day Nederland

Het bestuur van de Stichting Challenge Day Nederland|Over de streep (hierna CDN) heeft samen met de directeur van de stichting de afgelopen maanden een strategische heroriëntatie verricht op de activiteiten en de toekomst van de stichting. Deze heroriëntatie heeft geleid tot het droevige en moeilijke besluit om te stoppen met de stichting in Nederland. In dit bericht wordt dit besluit toegelicht.

Na de succesvolle KRO serie ‘Over de streep’ is de stichting Challenge Day Nederland|Over de streep in 2011 begonnen in Nederland en werd daarmee de eerste stichting buiten Noord-Amerika die met het bewezen concept van de Amerikaanse Challenge Day Foundation startte. Inmiddels heeft CDN in ruim tien jaar meer dan 50.000 jongeren en 10.000 volwassenenrechtstreeks bijgestaan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Met altijd de missie centraal een wereld te creëren waarin iedereen zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt. Daarin is CDN zeer succesvol geweest.

CDN heeft haar bestaansrecht sinds het begin van de Covid-19-pandemie geheel te danken aan betrouwbare sponsoren. Zonder de steun van hen was CDN halverwege 2020 op natuurlijke wijze gestopt door de impact van de Covid-19-maatregelen. Ook, omdat er geen overheidssteun beschikbaar was. Daarnaast bleek er een tekort te ontstaan in de beschikbaarheid van Challenge Day Leaders. De noodzaak aanpassingen door te voeren in het programma, dat in eigendom is van de Amerikaanse Challenge Day Foundation, bleek onhaalbaar. Het opleiden van nieuwe Leaders, de zeer complexe verkoop en organisatie en de krappe financiën zijn voor de non-profit stichting een onmogelijke opdracht gebleken.

De workshops van CDN hebben een enorm succes gekend in de afgelopen ruim 10 jaar in Nederland en CDN is een voorloper geweest op haar thema’s die nu terug te vinden zijn in andere organisaties en programma’s. Velen zijn niet alleen geraakt maar ook geïnspireerd door het concept van Challenge Day|Over de streep.

Per 1 juli 2022 stopt de Stichting Challenge Day in Nederland. De missie van de stichting dat iedereen zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt, zit diep in de harten van de oorspronkelijke Nederlandse oprichter en ‘Over de streep’ documentairemaker Jessica Villerius, het bestuur, de Challenge Day Leaders en de directeur van de stichting. Dat zal nooit verdwijnen.

Er is veel vertrouwen dat de centrale vraag van Challenge Day|Over de streep veelvuldig gebruikt zal blijven worden om mensen diepgaand met elkaar in contact te brengen:

‘Als je me écht zou kennen zou je weten dat…’.

CDN werkt samen met de Stichting Breekjaar. Zij werken ook met jongeren, behandelt dezelfde inhoudelijke thema’s en is ook opgeleid en geïnspireerd door de Amerikaanse oprichters van Challenge Day. CDN is verheugd dat de broodnodige begeleiding van jongeren door de Breek Academy van Stichting Breekjaar gewaarborgd is en gecontinueerd wordt. Zij bieden een breed palet aan van op maat gemaakte interventies op klas niveau maar ook in grote groepen, met een hoge impact en zorgvuldige nazorg. Enkele Leaders van CDN zijn ook verbonden aan de Stichting Breekjaar. CDN brengt u graag in contact met hen en zorgt op uw verzoek voor een warme overdracht. (contactpersoon: Evert-Jan Top evert-jan@breekjaar.nl 06- 502 305 01)

CDN is iedereen die nauw betrokken is geweest zeer erkentelijk en dankbaar voor het jarenlange vertrouwen, de steun, de wederzijdse inspiratie en de fijne samenwerking.

FAQ’s over het stoppen van Stichting Challenge Day Nederland

1. Stichting Challenge Day Nederland gaat stoppen per 1 juli 2022, hier schrik ik van! Kan ik met iemand hierover praten om meer informatie te krijgen over dit besluit? We begrijpen je schrikreactie! Challenge Day|Over de streep is een bewezen concept dat jaren duizenden mensen heeft geholpen en geïnspireerd. Het besluit om te stoppen per 1 juli 2022 na ruim10 jaar is een moeilijk en dapper besluit geweest. Voor meer informatie over dit besluit kun je een email sturen naar info@challengedaynederland.nl. Bellen kan uiteraard ook, maar de voorkeur gaat uit naar een e-mail. En dan heb je ook sneller een reactie.

2. Wij hebben nog een Challenge Day|Over de streep workshop gepland vóór 1 juli 2022, gaat deze nog door? Ja! Alle geplande workshops tot 1 juli 2022 gaan nog door op de geplande datum.

3. Kan ik nog een Challenge Day|Over de streep workshop vóór 1 juli 2022 boeken? Nee, helaas zijn wij voor dit schooljaar uitverkocht. Alle geplande workshops tot 1 juli 2022 gaan nog door.

4. Wij hebben een Challenge Day|Over de streep workshop georganiseerd voor het najaar van 2022. Gaat deze nog door? Ons team bij Challenge Day Nederland zal contact opnemen met alle scholen, sportclubs en organisaties die workshops hebben gepland voor in het najaar van 2022.

5. Wij hebben een optie op een Challenge Day|Over de streep workshop na 1 juli 2022, vervalt deze optie dan? Ons team bij Challenge Day Nederland zal contact opnemen met alle scholen, sportclubs en organisaties die een optie hebben op een workshops in het najaar van 2022.

6. Waar kan ik nu een soortgelijke Challenge Day|Over de streep workshop boeken? Een Challenge Day|Over de streep workshop kent veel werkvormen en oefeningen. Stichting Breekjaar werkt al jaren vanuit dezelfde visie als Challenge Day Nederland en in goede samenwerking met de Challenge Day oprichters in Amerika. Neem contact op met de Breek Academy van Stichting Breekjaar (contactpersoon: Evert-Jan Top evert-jan@breekjaar.nl 06- 502 305 01) om te kijken naar het aanbod dat zij hebben.

7. Is het nu zo dat de Breek Academy van Stichting Breekjaar de Challenge Day|Over de Streep programma overneemt? Nee. Maar: de Breek Academy heeft een prachtig aanbod voor scholen die iets aan sociaal-emotionele en persoonlijke ontwikkeling willen doen. De programma’s die zij al hebben ontwikkeld zullen zij nu uitbreiden en aanvullen met onderdelen van een Challenge Day|Over de streep workshop. Dit zal géén Challenge Day|Over de streep workshop zijn. Stichting Breekjaar heeft een groot aantal kwalitatieve trainers waaronder ook twee van onze Challenge Day Leaders. Breek Academy neemt ook de rol van CDN over in de 'Act! For Equality' gender gelijkheid workshop die CDN heeft ontwikkeld samen met MasterPeace en Buisness impro. De prachtige visie van Challenge Day is op deze manier beschikbaar in de vorm van een modern programma-aanbod van Breek Academy, met veel aandacht voor de borging en implementatie van de workshops, én zelfs mogelijkheden tot ‘train de trainer’ trajecten. Neem contact op met de Breek Academy voor meer informatie. (contactpersoon: Evert-Jan Top evert-jan@breekjaar.nl 06- 502 305 01)

8. Organiseert Stichting Breekjaar ook programma’s en workshops voor organisaties en bedrijven? Op dit moment richt Stichting Breekjaar zich voornamelijk op jongeren en het onderwijs maar ze staan open voor samenwerkingen met andere organisaties en bedrijven. Neem contact op om de (op maat) mogelijkheden te bespreken.

9. Zijn er ook geen voetbal of sport Challenge Day|Over de streep workshops meer? Nee, alle Challenge Day|Over de streep workshops worden niet meer gegeven voor scholen, sportclubs en organisaties. Voor een vergelijkbare workshop neem contact op met Breek Academy van Stichting Breekjaar om de mogelijkheden te bespreken.

10. Ik wil Challenge Day Leader worden, kan dat nog? Nee. Maar, mocht je gemaakt zijn voor - én reeds ervaren zijn in dit prachtige werk, dan kan je een open sollicitatie sturen naar Evert-Jan Top evert-jan@breekjaar.nl en je interesse tonen om onderdeel te worden van het team van Breek Academy.

11. Ik wil Challenge Day|Over de streep sponsoren, zal dat nog helpen? Dankjewel voor je aanbod. Per 1 juli 2022 stopt Stichting Challenge Day Nederland en nemen we geen sponsoren meer aan. Als je graag wit blijven bijdragen aan de missie van Challenge Day, dan kun je contact opnemen met Stichting Breekjaar om mogelijkheden om hen te sponsoren te bespreken.

12. En Challenge Day in Noord-Amerika en België dan? Wat gebeurt daar? Zie: www.challengeday.org en www.challengedaybelgium.be voor meer informatie.