Ashley west edwards zwmk Mk J2 Qi4 unsplash

Whitepaper : jongeren en de COVID-19-Crisis

Whitepaper: Jongeren en de COVID-19-Crisis

15 januari 2021

Deze whitepaper is informatief bedoeld om aan te geven waar wij als Stichting Challenge Day Nederland (waarover de KRO een documentaire heeft gemaakt en een 4 seizoenen lopende serie: ‘Over de streep’) problemen ervaren in de huidige tijd van de COVID-19-crisis en specifiek de psychische nood van jongeren in Nederland.

Ik wil in de komende pagina’s de, in mijn ogen, dramatische situatie voor jongeren in Nederland uiteenzetten. In de afgelopen jaren heeft Stichting Challenge Day Nederland te maken gehad met de zorgen van jongeren als het gaat om vooroordelen, pesten, uitsluiting, eenzaamheid en disrespect. We zien een kloof tussen jongeren en volwassenen, onbegrip, disconnectie en onwetendheid aan beide kanten. Challenge Day heeft ervaren wat dit dan betekent voor én bijdraagt aan het school-, werk- en thuisklimaat voor jongeren. De situatie voor vele jongeren in Nederland met deze thema’s was al een zorg. Zelfmoord is doodsoorzaak nummer één onder jongeren. Met de komst van het coronavirus sinds maart 2020 en de daarbij horende maatregelen zijn er nog grotere gevolgen voor de levens van onze jongeren in Nederland.

Als nieuwe directeur van de Stichting Challenge Day Nederland schrijf ik deze white paper vanuit mijn hart, bedoeld als een noodkreet om publiciteit te krijgen voor de hulp die alle jongeren in Nederland nodig hebben. Mijn doel is, dat zodra het weer mag, er aandacht en prioriteit komt voor het geven van sociale en emotionele steun aan jongeren op grote schaal. Ik geloof dat dit haalbaar is en kan op een relatief laagdrempelige manier door middel van een Challenge Day, zodat iedere jongeren zich (weer) gezien en gehoord wordt. Dat er oprecht gepraat kan tussen de jongeren en met volwassenen over wat ze echt mee maken en hebben meegemaakt sinds het coronavirus in hun levens is gekomen. Dit soort diepe gesprekken zullen niet spontaan gevoerd worden, hiervoor is een veilige setting en begeleiding voor nodig. Door hieraan prioriteit te geven, naast het inhalen van gemiste lessen en proefwerken, ontstaat er begrip en echte verbinding met elkaar over wat essentieel nodig is om het ‘normale’ leven straks weer 100% te hervatten.

Naast het presenteren van de schrikbarende cijfers over de huidige realiteit van de psychische nood van jongeren in Nederland, bied ik in deze whitepaper een haalbare en waardevolle oplossing aan voor dit grote maatschappelijke probleem. Stichting Challenge Day Nederland heeft meer dan 10 jaar ervaring met hoe gesprekken op gang te krijgen met groepen jongeren en hiervoor een veilige omgeving te creëren.

De uitdaging voor jongeren is groter dan ooit en ik ben van mening dat veiligheid, kwetsbaarheid en verbinding tussen jongeren een zeer hoge prioriteit heeft in de samenleving.

De nood is hoog en aandacht voor oplossingen moet op de agenda van beleidsmakers komen.

Mijn missie is daaraan een bijdrage te leveren.

Dank u wel voor het lezen,

Jennifer Dennison

Directeur Stichting Challenge Day Nederland

Lees hier de Whitepaper : Stichting Challenge Day Nederland en de COVID-19-Crisis