Stichting Challenge Day Nederland is ANBI gecertificeerd. Klik hier voor meer informatie en inzage in het standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen.