Het RSIN, dan wel het fiscaal nummer, van Stichting Challenge Day Nederland is 8507.94.900