Donaties & Giften

Aftrekbaar

Giften aan Challenge Day zijn fiscaal aftrekbaar als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je ondersteunt een instelling die als ANBI geregistreerd is. Challenge Day is dat.
  • Je ontvangt geen tegenprestatie voor de gift.
  • Je kunt schriftelijk aantonen dat je de gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie.
  • Het totaalbedrag van de giften is hoger dan het drempelbedrag dat voor jouw of jouw bedrijf geldt. Het drempelbedrag is 1% van jouw drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Giften boven het drempelbedrag mag je aftrekken.
  • Je trekt niet meer af dan 10% van jouw drempelinkomen.

 

 

Doneer via uw bank

Doneren kan op

NL85INGB0000003437

t.n.v. Challenge Day Nederland

 

Doneer Online