Scholen homepage

Scholen en beroepsonderwijs


Een veilig schoolklimaat.

Onze kenmerkende Challenge Day is een ervaringsgericht sociaal en emotioneel leerprogramma voor jongeren en studenten vanaf 13 jaar. Het biedt scholen de kans om een ​​verschuiving te ontketenen naar meer verbondenheid, empathie en inclusiviteit. Een Challenge Day wordt gehouden in een bijvoorbeeld een gymzaal, bevat veel muziek en interactieve oefeningen en worden geleid door twee energieke, herkenbare en intern opgeleide Challenge Day Leaders.

Het programma gaat verder dan een middel tegen pesten, het creëert empathie en inspireert een schoolbrede beweging van mededogen en positieve verandering. We pakken enkele veelvoorkomende problemen aan die op de meeste scholen voorkomen, waaronder:

 • uitsluiting en eenzaamheid;
 • pesten;
 • vooroordelen;
 • geweld en intimidatie;
 • discriminatie;
 • zelfmoord;
 • en nog veel meer verborgen druk om bijvoorbeeld te voldoen aan de verwachtingen van anderen.


Elkaar écht leren kennen.

Jongeren die zich onvoldoende veilig, niet gewaardeerd of uitgesloten voelen (op school) lopen een verhoogd risico op leer- en concentratieproblemen, verlaten vaak de school vroegtijdig en zijn maatschappelijk meer kwetsbaar.

Tijdens het impactvolle ervaringsgerichte programma nemen wij de leerlingen mee om op een bijzondere manier uitgedaagd te worden om uit hun comfort zone te stappen en plezier te maken. Ze leren elkaar kennen en leren op een inspirerende manier om meer van zichzelf te laten zien en meer van de ander te zien. Deelnemers leren onder andere:

 • plezier te maken;
 • op een gezonde manier om met hun gevoelens om te gaan;
 • te delen en over emoties praten;
 • en nog veel meer waaronder ervaren dat we meer op elkaar lijken dan dat we van elkaar verschillen.


Samen over de streep.

Het bekendste onderdeel van de programma is de activiteit ‘Over de streep.’ Het heet zo, omdat de Challenge Day Leaders categorieën opnoemen en als de categorie betrekking op een deelnemers heeft worden ze uitgenodigd om de streep over te gaan.

Een Challenge Day creëert een krachtige en solidaire schoolomgeving. Tijdens deze verbindende dag ervaren jongeren aan den lijve dat ze meer gemeenschappelijk hebben dan dat ze verschillen. Dat resulteert in een veilig gevoel en saamhorigheid, tussen de jongeren onderling én met volwassenen, en leidt onmiddellijk tot een positiever schoolklimaat in het algemeen. De impact is werkelijk voelbaar tot lang na de Challenge Day zelf.

COVID-19 & Challenge Day

Naar aanleiding van de nieuwste richtlijnen van het RIVM zijn onze Challenge Days aangepast waardoor wij onze high-impact programma’s veilig kunnen aanbieden.

Voor jongeren onder de 18 jaar:
Tijdens Challenge Day houden alleen de volwassenen (begeleiders) vanaf 18 jaar en onze Challenge Day Leaders 1,5 meter afstand van elkaar en van de jongeren. Ons programma is zo aangepast dat dit mogelijk is. Veiligheid staat hierin voorop en met de aanpassingen kunnen wij een aangepaste Challenge Day aanbieden met dezelfde impact.

Voor vervolgonderwijs vanaf 18 jaar:
Tijdens Challenge Day houdt iedereen, die aanwezig is, 1,5 meter afstand van elkaar. We hebben de programma’s zo aangepast dat we nog een zeer interactieve en impactvolle dag kunnen verzorgen. Daarbij heeft wel elke deelnemer per persoon 9m2 nodig. We hebben daarom de indeling van de ruimte gewijzigd, om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende veilige ruimte heeft. Dit heeft ertoe geleid dat we de maximale groepsgrootte (afhankelijk van de grootte van de ruimte) aangepast hebben naar maximaal 65 deelnemers (inclusief de 2 Challenge Day Leaders en volwassen begeleiders).

Duur 6,5 uur | 35 tot 125 deelnemers | €3.500,-
De stichting Challenge Day Nederland is vrijgesteld van BTW voor werk met jongeren onder de 18 jaar.

Wij gaan over de streep met: Grotius College Delft, Lorentz Lyceum, Montessori College Arnhem, Praktijkschool West Friesland, Graaf Engelbrecht Breda, Aventus Apeldoorn, ROC Rijn Ijssel, ROC van Amsterdam, RSG Enkhuizen, Willem van Oranje Waalwijk, Lyceum Rotterdam, Kentalis Kompas, Summa Sport, ROC Mondriaan, KSG Apeldoorn, Avres Hotelschool, The Hague Praktijkschool, SG Het Plein, Summa Beveiliging, Montessori Nijmegen, Citaverde Nederweert, Citaverde Roermond, Summa Sport, PRO Emmen, Lentiz - Lyceum Vos, Scalda, Avans Hogeschool Den Bosch en nog veel meer...