Politie Challenge Days

Challenge Day Nederland en Politie Nederland werken samen aan een mooier en veilig school- en werkklimaat.

Sinds 2012 ondersteunt politie Amsterdam Stichting Challenge Day Nederland. Door twee politiemedewerkers te laten deelnemen bij een school als vrijwillige begeleiders. Met de deelname van politiemedewerkers aan deze dag wil men werken aan het verlagen van de vaak heel hoge drempels tussen jongeren en politie.

Jongeren zien politie op die dag op een heel andere manier en de Politie de jongeren ook. Politie ‘wordt mens’ en de jongeren blijken niet allemaal ‘boefjes’ te zijn. Politiemedewerkers geven aan dat het jongeren en politie dichter bij elkaar brengt, want ze krijgt een heel informatieve inkijk in de leefwereld en beweegredenen van jongeren, zaken die tijdens het politiewerk zelf niet altijd naar voren komen.

Dankwij twee medewerkers van de politie, Jan van der Meer en collega Monique Folman-Warners, is Challenge Day binnen de Politie organisatie ook actief met de inzet van onze workshop.

De eerste Politie Challenge Day vond plaats eind 2013 in Amsterdam en de samenwerking met de Politie is sindsdien succesvol.

De doelstelling kan worden beschreven als “het leveren van een bijdrage aan het veiliger maken van het werkklimaat binnen de Politie in Nederland.

Reacties van deelnemers:

 • Een boeiende dag die veel heeft teweeggebracht tussen de oren van veel collega’s gezien de emoties die loskwamen.
 • Inzicht in anderen, vooral die van binnen de familiegroep.
 • Inzicht en verbondenheid.
 • Stof tot nadenken.
 • Een hernieuwd inzicht in de mensen van het district.
 • Als ik mijn eigen rugzak bekijk en die vergelijk met anderen maakt mij dat nederig en nog bewuster dan ik een bevoorrecht mens ben.
 • Het heeft mijn eigen standpunten en zienswijze versterkt en aangevuld.
 • Beter inzicht in vooroordelen en betere kennis van wat bij anderen kan leven of leeft.
 • Bewustwording en begrip voor andere collega’s.
 • Inspiratie om nog meer aandacht te hebben voor het wel en wee van mijn personeel en andere dierbaren (privé).
 • Het inzicht dat iedereen zijn eigen rugzak met zich meedraagt en dat die van sommigen (ook collega’s die je al heel lang “kent”) gevuld is met veel meer ellende dan die van jezelf.